افسانه

افسانه نوابی، آوازخوان سابقه‌دار کشور درگذشت

neshananews

14 March 2021

محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تأیید می‌کند که «پیکر سلطان» مشهور به افسانه نوابی، آوازخوان کشور درگذشته است.

آقای زهیر امروز (یک‌شنبه، 24 حوت) در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که درگذشت این آوازخوان مشهور کشور در عرصۀ موسیقی یک ضایعۀ بزرگی است. آقای زهیر می‌افزاید که افسانه نوابی برای سال‌ها در رادیو تلویزیون ملی افغانستان موسیقی اجرا کرده و از چهرۀ آشنا در میان شهروندان کشور به شمار می‌رود.

وزیر اطلاعات و فرهنگ در مورد محل درگذشت این آوازخوان چیزی نگفته است، اما گزارش شده است که او در شفاخانه‌یی در آلمان درگذشته است.

پیکر سلطان، آوازخوان‌ شهرۀ کشور برای چندین دهه با نام مستعار «افسانه نوابی» در رادیو تلویزیون ملی افغانستان موسیقی اجرا کرده است. مخاطبان رادیو تلویزیون ملی او را به خوبی می‌شناسند. این آوازخوان اما در این اواخر اجراهای زیادی نداشت.