216664546_4146077392116876_7012166742715481469_n

افغانستان، امریکا، ازبیکستان و پاکستان یک میکانیزم دیپلماتیک چهار جانبه ایجاد کردند

neshananews

17 July 2021

وزارت خارجۀ کشور می‌گوید که افغانستان، امریکا، ازبیکستان و پاکستان یک میکانیزم چهارجانبۀ دیپلماتیک به هدف توسعۀ برنامۀ اتصال منطقه‌یی ایجاد کرده‌اند.

این وزارت امروز(شنبه، 26 سرطان) در یک خبرنامه می‌نویسد که این میکانیزم دیپلماتیک چهار جانبه، روز گذشته بین نماینده‌گان دیپلماتیک هر چهار کشور در حاشیۀ نشست «اتصال منطقه‌یی فرصت‌ها و چالش‌ها» درتاشکند توافق شده است.

در خبرنامۀ این وزارت آمده است که هر چهار کشور در اصول روی این میکانیزم دیپلماتیک چهارجانبه توافق کرده‌اند.

براساس خبرنامۀ این وزارت، قرار است در ماه‌های آینده نشست‌هایی برای توسعۀ این میکانیزم دیپلماتیک صورت بگیرد.

این درحالی است که روز گذشته ازبیکستان یک نشست بزرگ منطقه‌یی را زیر نام« اتصال منطقه‌یی» در تاشکند میزبانی کرد. اتصال منطقه‌یی مهمترین برنامۀ منطقه‌یی بین آسیای مرکزی و جنوبی است که قرار است کشورهای منطقه را به توسعۀ اقتصادی نزدیک کند.