وزارت خارجه

افغانستان خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد

neshananews

04 August 2021

وزارت خارجۀ کشور با استقبال از اعلامیۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تقبیح حمله‌های طالبان، خواستار برگزاری نشست اضطراری این شورا در پیوند به وضعیت جاری در افغانستان شده است.

این وزارت امروز (چهارشنبه، سیزدهم اسد) در خبرنامه‌یی می‌نویسد که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید برای رسیده‌گی به وضعیت افغانستان و جلوگیری از فاجعۀ بشری در این کشور نشست اضطراری برگزار کند.

در خبرنامۀ این وزارت همچنان از اعلامیۀ اخیر شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر ضرورت قطع خشونت و آغاز گفت‌وگوهای صلح، استقبال شده است.

این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز با نشر خبرنامه‌یی حمله‌های اخیر گروه طالبان بر بزرگ‌شهرهای افغانستان را محکوم کرده و با نگرانی از بروز جنایت‌های جنگی در این کشور خواهان پایان خشونت‌ها از سوی طالبان شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در حالی این اعلامیه را صادر کرده که طالبان در این اواخر حمله‌های خود را بالای بزرگ‌شهرهای کشور افزایش داده‌اند.