وزارت خارجه

افغانستان خواهان حل مسالمت‌آمیز تنش مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان شد

neshananews

01 May 2021

وزارت خارجۀ افغانستان از کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان همسایه‌های شمالی کشور می‌خواهد که تنش‌های مرزی اخیر را از راه گفت‌وگو حل و فصل کنند.

وزارت امور خارجه امروز (شنبه، یازدهم ثور) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که بروز درگیری‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان نگرانی‌هایی را در منطقه به میان آورده است. خبرنامۀ این وزارت می‌افزاید که ادامۀ درگیری مرزی بین دو کشور به نفع هر دو کشور و منطقه نیست و باید از راه مسالمت‌آمیز حل و فصل شود.

وزارت خارجۀ کشور از تاجیکستان و قرقیزستان می‌خواهد که برای پایان تنش‌های مرزی بین دو کشور وارد گفت‌وگو شوند و تنش‌های مرزی را از راه مسالمت‌آمیز آن برطرف بسازند.

گفتنی است که تنش‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان در روزهای پسین شدت گرفته است. در آخرین درگیری که روز گذشته در مرز میان دو کشور صورت گرفته، 38 نظامی از هر دو کشور کشته شده‌اند.