بانک انکشاف آسیایی

افغانستان معیار دریافت کمک از بانک انکشاف آسیایی را تکمیل کرده است

neshananews

20 September 2020

نرندرا سنگرو، رییس بانک انکشاف آسیایی می‌گوید که حکومت افغانستان با حفظ ثبات مارکیت و کار مشترک با جامعۀ جهانی توانسته است که معیارهای لازم برای دریافت کمک از این بانک را تکمیل کرده است.

ارگ ریاست جمهوری امروز (یک‌شنبه، 30 سنبله) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این صحبت‌ها در جریان گفت‌وگوی رییس بانک انکشاف آسیایی از طریق ویدیوکنفرانس با محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور مطرح شده است.

خبرنامۀ ارگ به نقل از آقای سنگرو آورده است: «حکومت افغانستان به حفظ ثبات مارکیت و کار مشترک با جامعۀ جهانی در زمینۀ جلوگیری از خطرات ویروس کرونا، معیارهای لازم را تکمیل کرده است.»

بر اساس این خبرنامه، معیارهای لازمی که استراتیژی منظم در مبارزه با ویروس کرونا، جلوگیری از تأثیرات منفی این ویروس، عرضۀ خدمات صحی به موقع و هماهنگی با جامعۀ جهانی در کمک به اقشار آسیب‌پذیر را شامل می‌شود، حکومت افغانستان را قادر ساخته است که از کمک‌های بانک انکشاف آسیایی و سایر منابع تمویل‌کننده، بهره‌مند شود.

بر اساس معلومات ارگ، رییس‌جمهور غنی نیز برخی از برنامه‌های توسعه‌یی حکومت در بخش انکشاف اقتصادی و توسعه زیربناهای اقتصادی را با رییس بانک انکشاف آسیایی در میان گذاشته است.

بانک انکشاف آسیایی یکی از منابع تمویل مالی پروژه‌های توسعه‌یی حکومت افغانستان به شمار می‌رود. این بانک در بخش انرژی و زیربنای ترانزیت مبالغی را در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است.