سازمان ملل

افغانستان پیش‌نویس قطع‌نامۀ مقابله با مواد انفجاری را در سازمان ملل معرفی کرد

neshananews

17 October 2020

نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطع‌نامۀ «مقابله با تهدیدات ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده» را در مجمع عمومی سازمان ملل معرفی کرد.

نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز (شنبه، 26 میزان) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این پیش‌نویس در نشست امروزی مجمع عمومی سازمان ملل متحد معرفی شده است. در خبرنامه آمده است که نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل از این قطع‌نامه حمایت کرده و برای تصویب آن رأی مثبت داده است.

هرچند جزییات بیشتر این قطع‌نامه تاکنون همه‌گانی نشده است، اما تصویب این قطع‌نامه بالای گروه‌هایی که در جنگ از ماین‌ و مواد انفجاری کار می‌گیرند، فشار بیشتری وارد خواهد کرد.

افغانستان در حالی پیش‌نویس قطع‌نامۀ مقابله با تهدیدهای ناشی از مواد انفجاری را به سازمان ملل معرفی می‌کند که گروه‌های هراس‌افگن در این کشور به گونۀ گسترده از ماین و مواد انفجاری استفاده می‌کنند. هرچند گروه‌های هراس‌افگن و مسلح مخالف دولت می‌خواهند نیروهای نظامی را هدف قرار دهند، اما در بیشتر موارد انفجار ماین‌ها از افراد ملکی قربانی می‌گیرد.