بانک جهانی

افغانستان یک بستۀ تشویقی 400 میلیون دالری از بانک جهانی دریافت کرد

neshananews

08 November 2020

ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت افغانستان با عملی کردن معیارهای اصلاحی بانک جهانی، حدود 400 میلیون دالر امریکایی را از این بانک دریافت کرده است. این پول به گونۀ تشویقی به حساب دولت افغانستان واریز شده است.

ارگ ریاست جمهوری شام دیروز (شنبه، هفدهم عقرب) در خبرنامه‌یی آورده است که این بستۀ تشویقی به خزانۀ کشور منتقل شده است. بر اساس این خبرنامه، بانک جهانی یک بستۀ تشویقی 600 میلیون دالری را از آن چه پیشرفت حکومت افغانستان در تطبیق معیارهای اصلاحی بانک جهانی گفته شده، برای این کشور تصویب کرده است.

به نقل از خبرنامۀ ارگ، از این میان 400 میلیون دالر امریکایی به خزانۀ دولت انتقال یافته و حدود 200 میلیون دالر دیگر تا نیمۀ ماه نوامبر به حساب دولت منتقل خواهد شد. ارگ ریاست جمهوری از تطبیق کامل معیارهای اصلاحی بانک جهانی در اداره‌های دولتی تا اواخر سال جاری میلادی ابراز امیدواری کرده است.

این در حالی است که روز گذشته صندوق بین‌المللی پول، حدود 370 میلیون دالر بستۀ قرضه را برای افغانستان تصویب کرده است. این قرضه به هدف مبارزه با پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا به حکومت افغانستان پرداخت می‌شود.