IMG-20201103-WA0029

افغان فلم: “سینمای پارک” در شهرنو کابل نباید تخریب شود

neshananews

03 November 2020

ادارۀ افغان‌فلم می‌گوید، “سینمای پارک” در شهرنو کابل به حیث یک اثر تاریخی به جای تخریب، باید بازسازی شود.

صحرا کریمی، رییس ادارۀ افغان فلم امروز(سه‌شنبه، سیزدهم عقرب) در گفتگو با خبرگزاری نشانه، با تصمیم حکومت مبنی بر تخریب سینمای پارک در شهرنو کابل، مخالفت کرد. خانم کریمی گفت، این سینما به حیث یک آبده فرهنگی، هنری و تاریخی افغانستان به جای تخریب باید بازسازی شود.

دو روز پیش امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در صفحۀ فیسبوکش نوشت که سینمای پارک در شهرنو کابل در جریان هفتۀ جاری تخریب خواهد شد. او از شهروندان خواست که طرح‌های بدیل تخریب این سینما را با شهرداری کابل شریک کنند.

اما رییس ادارۀ افغان‌فلم خاطر نشان می‌سازد که تخریب سینمای پارک به عنوان یک اثر هنری، فرهنگی وتاریخی، ویران کردن بخشی از تاریخ، فرهنگ، هنر و سینمای کشور تلقی می‌شود. او تاکید می‌کند که ویران کردن راه‌حل نیست و این سینما به جای تخریب باید بازسازی شود.

وضعیت رقت‌بار سینماهای افغانستان

رییس ادارۀ افغان‌فلم وضعیت سینماهای کشور را که هم اکنون زیر ادارۀ شهرداری‌هاست رقت‌بار توصیف می‌کند. او می‌گوید، اکثر این سینماها مسدود هستند و تعداد انگشت شمار این اماکن فرهنگی نیز که مسدود نیستند؛ به محل‌های استعمال مواد مخدر بدل شده‌اند.

خانم کریمی، می‌افزاید که از میان 38 سینما در سطح کشور که 18 باب درکابل موقعیت دارند، تنها دو سینما عملا بر روی بازدیدکنندگان باز است. به گفتۀ او در این دو سینما نیز فلم‌هایی با محتوا و کیفیت بسیار پایین به نمایش گذاشته می‌شود.

رییس ادارۀ افغان‌فلم انتقال مدیریت سینماها از شهرداری به افغان‌فلم و توجۀ بیشتر دولت روی بازسازی این امکان فرهنگی را راه‌کار بهبود وضعیت سینماها در کشور می‌خواند.