سفارت امریکا در کابل

امریکا: طالبان به گونۀ فوری خشونت‌ها را متوقف کند

neshananews

22 July 2021

سفارت امریکا درکابل از ادامۀ خشونت‌ها توسط طالبان انتقاد کرده، می‌گوید این گروه به گونۀ فوری خشونت‌ها را متوقف کرده و آتش‌بس اعلام کنند.

راس ویلسون، سرپرست سفارت امریکا در کابل امروز(پنج‌شنبه، 31سرطان) در برگۀ تویترش می‌نویسد که طالبان باید به گونۀ جدی به میز مذاکرات صلح باز گردند.

آقای ویلسون با اشاره با اعمال محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان در ولسوالی‌های زیر تصرف این گروه می‌گوید طالبان نباید زندگی زنان را محدود کنند.

او با خوشامد گویی طالبان به سال 2021 می‌افزاید که زمان محدود کردن زندگی زنان به تاریخ پیوسته وطالبان نباید نسبت به حق کار، لباس پوشیدن وگشت‌وگذار آنان محدودیت وضع کند.

پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از اعمال محدودیت‌های گسترده بر زندگی زنان توسط طالبان ابراز نگرانی کرده واز جامعۀ جهانی خواسته است که به داد زنان افغان برسند.