اورنگزیب

انتخابات داخلی کمیسیون انتخابات: اورنگ‌زیب برای دو سال رییس کمیسیون تعیین شد

neshananews

03 March 2021

کمیسیون مستقل انتخابات با راه‌اندازی انتخابات داخلی برای گزینش هیأت رهبری این نهاد، اورنگ‌زیب را برای دو سال به عنوان رییس این کمیسیون گزینش کرده است.

بر اساس مکتوبی که از آدرس این کمیسیون به دسترس رسانه‌ها قرار گرفته است، این انتخابات پیش از چاشت امروز (چهارشنبه، سیزدهم حوت) با حضور اعضای این کمیسیون در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده است.

بر اساس این انتخابات، اورنگ‌زیب از کمیشنران این کمیسیون برای مدت دو سال به عنوان رییس کمیسیون مستقل انتخابات گزینش شده است. همچنان مولاناعبدالله، کمیشنر دیگری این کمیسیون به مدت یک سال به عنوان معاون و مسافر قوقندی نیز برای یک سال به حیث منشی این کمیسیون گزینش شده‌اند.

پیش از این حوا علم نورستانی در رأس این کمیسیون قرار داشت. انتخابات داخلی این کمیسیون برای گزینش رییس هر دو سال یک بار برگزار می‌شود.