کابل

انتقاد باشنده‌گان کابل از افزایش جرایم جنایی در پایتخت

neshananews

23 September 2020

شماری از باشنده‌گان شهر کابل در انتقاد به آن‌ چه افزایش جرایم جنایی، سرقت‌ و رهزنی‌های مسلحانه عنوان می‌کنند، کارکرد پولیس را به باد انتقاد می‌گیرند.

این باشنده‌گان پایتخت امروز (چهارشنبه، دوم میزان) در یک گردهمایی اعتراضی در کابل از پولیس کابل می‌خواهند که برنامه‌های موثری را برای تأمین امنیت پایتخت روی دست بگیرد.

شریف وطن‌دوست، باشندۀ کابل و فعال مدنی در این گردهمایی اعتراضی می‌گوید که ناامنی و سرقت‌های مسلحانه‌یی که اکثراً منجر به قتل می‌شود، اخیراً در شهر کابل به شدت افزایش یافته است. آقای وطن‌دوست می‌افزاید که افزایش سطح جرایم که بخش عمدۀ آن را رهزنی‌های مسلحانه شکل می‌دهد، شرایط را برای باشنده‌گان کابل به شدت دشوار ساخته و رعب و وحشت را در سطح پایتخت به میان آورده است.

به بیان آقای وطن‌دوست، کوچه‌های فرعی در سطح شهر کابل در جریان شب به مکان امن سارقان و دزدان مسلح بدل شده و حتا در جریان روز باشنده‌گان این شهر در پس کوچه‌ها مصونیت ندارند.

همچنان رحمت‌الله شفیق، باشندۀ دیگر پایتخت می‌گوید که سرقت‌های مسلحانه و رهزنی‌های مسلحانه امنیت و مصونیت باشنده‌گان این شهر را از آنان گرفته است. او از پولیس کابل می‌خواهد که در زمینۀ کاهش جرایم جنایی تدابیر موثری را روی دست بگیرد و دست دزدان و سارقان مسلح را از دامن باشنده‌گان کابل، دور بسازد.

این در حالی است که برنامۀ میثاق امنیتی که بر مبنای آن شهروندان با امضای میثاق‌های منظم با نهادهای امنیتی در تأمین امنیت محله‌های زنده‌گی‌شان سهم می‌گیرند، از چندی به این‌سو در سطح کشور آغاز شده است. مقام‌های ارشد امنیتی این برنامه را در کاهش میزان جرایم در سطح پایتخت موثر عنوان می‌کنند.