راس ویلسون

انتقاد کاردار سفارت امریکا از تخریب پایه‌های برق در افغانستان

neshananews

19 May 2021

کاردار سفارت امریکا در کابل با انتقاد از افزایش رویدادهایی که منجر به تخریب زیربنای برق در افغانستان می‌شود، می‌گوید که تخریب این زیربناها، شکستی برای همۀ شهروندان این کشور است.

راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا در کابل امروز (چهارشنبه، 29 ثور) در برگۀ تویترش نوشته است که تخریب پایه‌های برق در افغانستان باید هرچه زودتر متوقف شود.

آقای ویلسون می‌نویسد که دولت افغانستان و ادارۀ انکشاف ایالات متحدۀ امریکا با هزینه‌های هنگفتی زیربناهای برق را در این کشور توسعه داده‌اند. اما به گفتۀ او، تخریب از زیربناها قابل قبول نیست.

کاردار سفارت امریکا در کابل از کسانی که در پی تخریب پایه‌های برق قرار دارند، می‌خواهد که از تخریب زیربنای انرژی در این کشور خودداری کنند.

این در حالی است که در هفته‌های گذشته پایه‌های برق وارداتی در شمال شهر کابل چندین بار تخریب شده است. مشخص نیست چه گروهی پشت عملیات تخریب پایه‌های برق قرار دارد. نهادهای امنیتی طالبان را عامل تخریب پایه‌های برق در کشور می‌خوانند. طالبان اما دست داشتن در این اقدام را رد کرده‌اند.