مسعود اندرابی

اندرابی به پولیس: در مواجهه با مجرمان از سلاح استفاده کنید

neshananews

11 October 2020

سرپرست وزارت امور داخلۀ کشور در خطاب به نیروهای پولیس ملی می‌گوید که در صورت مواجهه با مجرمان جنایی، از سلاح استفاده کنند. از این پیش پولیس حق شلیک مستقیم بالای متهم را نداشت.

مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله این مطلب را امروز (یکشنبه، بیستم میزان) هنگام بازدید از حوزۀ پنجم امنیتی شهر کابل، بیان داشته است. آقای اندرابی می‌گوید که سربازان پولیس پس از مواجهه با مجرمان جنایی حق دارند به آنان شلیک کنند و وزارت امور داخله در این پیوند پاسخگو خواهد بود.

آقای اندرابی می‌افزاید، اگر نسبت به تیراندازی پولیس به مجرمان جنایی ادعا صورت بگیرد، وزارت امور داخله طرف دعوا قرار خواهد گرفت.

این دستور تازه در حالی از سوی سرپرست وزارت امور داخله صادر می‌شود که سطح جرایم جنایی در بزرگ‌شهرهای کشور به ویژه در کابل به گونۀ بی‌سابقه‌یی افزایش یافته است. ارگ ریاست جمهوری نیز در واکنش به افزایش جرایم جنایی در کشور دستور داده است که برنامۀ میثاق امنیتی در کشور به شکل جدی تطبیق شود.

تطبیق برنامۀ میثاق امنیتی که مهار جرایم جنایی مهم‌ترین هدف آن عنوان می‌شود، حدود چهار ماه پیش در شهر کابل آغاز شد. هرچند نهادهای امنیتی تطبیق این برنامه را در مهار جرایم موثر می‌خوانند، اما شهروندان تطبیق این برنامه را در کاهش جرایم موثر نمی‌دانند.