مسعود اندرابی

اندرابی به پولیس: متهمان جرایم سنگین جنایی را پس از بازداشت فوراً به زندان انتقال دهید

neshananews

15 October 2020

مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله در خطاب به نیروهای امنیتی شهر کابل می‌گوید که متهان جرایم سنگین جنایی را پس از بازداشت در حوزه‌های پولیس نگه‌داری نکنید. او از پولیس کابل می‌خواهد که این مجرمان را فوراً به زندان و یا مقر وزارت امور داخله انتقاد دهند.

آقای اندرابی در یک نوار تصویری که امروز (پنج‌شنبه، 24 میزان) از سوی دفتر رسانه‌یی وزارت امور داخله نشر شد، هنگام بازدید از حوزه‌های امنیتی در شهر کابل گفته است که متهمان جرایم سنگین جنایی باید به گونۀ مستقیم به زندان یا مقر وزارت امور داخله انتقال داده شوند.

آقای اندرابی می‌افزاید که شهروندان کشور پولیس را به رهایی مجرمان متهم می‌کنند و به همین دلیل، متهمان جرایم سنگین نباید در حوزه‌های امنیتی شهر کابل نگه‌داری شوند؛ بلکه به سخن او، پس از گرفتاری فوراً باید به زندان یا مقر وزارت امور داخله منتقل شوند.

سرپرست وزارت امور داخله تأکید می‌کند که این اقدام می‌تواند اتهام رهایی مجرمان از سوی پولیس در حوزه‌های امنیتی را برطرف بسازد و روند وساطت در این حوزه‌ها نیز از بین خواهد رفت.

این در حالی است که اخیراً جرایم جنایی در شهر کابل به شدت افزایش یافته است. شهروندان کشور پولیس را شریک مجرمان خطاب می‌کنند و می‌گویند که بیشتر مجرمان پس از بازداشت از سوی پولیس دوباره آزاد می‌شوند. از همین‌‌رو، سرپرست وزارت امور داخله به پولیس دستور داده است که مجرمان را پس از بازداشت فوراً به زندان یا به مقر وزارت امور داخله منتقل کنند. از سوی دیگر، سرپرست وزارت امور داخله هفتۀ پیش به پولیس دستور داد که هنگام مواجهه با مجرمان از سلاح استفاده کنند.