اندرابی مسعود

اندرابی: نیروهای جنگی طالبان در قندهار کاملاً تلف شده‌اند

neshananews

06 February 2021

مسعود اندرابی، وزیر امور داخلۀ کشور می‌گوید که نیروهای جنگی گروه طالبان در ولایت جنوبی قندهار به گونۀ تلف شده‌اند.

آقای اندرابی امروز (شنبه، هژدهم دلو) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که طالبان برای ادامۀ جنگ در قندهار از ولایت‌های همجوار نیروی جنگی خواسته‌اند. به سخن او، نیروهای جنگی طالبان که در ولایت قندهار در برابر نیروهای دولتی می‌جنگیدند به گونۀ کامل تلف شده‌اند.

آقای اندرابی می‌افزاید، نیروهایی که از ولایت‌های همجوار برای جنگ روانۀ قندهار شده بودند نیز در مسیر راه با کمین نیروهای امنیتی روبه‌رو شده و یا هم در درگیری با نیروهای ارتش در ولسوالی‌های مختلف این ولایت کشته شده‌اند.

وزیر امور داخلۀ کشور با اشاره به احتمال شدت گرفتن جنگ در جریان سال پیش‌رو می‌گوید در صورتی که طالبان به تشدید درگیری‌ بپردازند، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای ادامۀ نبرد با این گروه آماده‌گی کامل خواهد داشت.

این در حالی است که به تازه‌گی یک رسانۀ خارجی گزارش داده است که طالبان سرگرم فرستادن دوبارۀ جنگ‌جویان این گروه به میدان‌های جنگ هستند.