مسعود اندرابی

اندرابی: 15 هزار بست در تشکیلات پولیس اضافه می‌شود

neshananews

16 November 2020

مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله می‌گوید که بنا بر درخواست شهروندان کشور پانزده هزار بست در تشکیلات پولیس ملی اضافه می‌شود. بیش از سه درصد این بست‌ها برای زنان اختصاص می‌یابد.

سرپرست وزارت امور داخله امروز (دوشنبه، 26 عقرب) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان توضیح می‌دهد که این تصمیم در چوکات استراتژی جدید این وزارت روی دست گرفته می‌شود. آقای اندرابی می‌افزاید که جامعۀ جهانی برای تمویل مالی یازده هزار بست جدید در چوکات پولیس ملی توافق کرده و برای یافتن منابع مالی برای حدود چهار هزار بست دیگر نیز تلاش‌ها ادامه دارد. او همچنان خاطرنشان می‌سازد که در این میان دست‌کم پنج هزار بست‌ جدید برای زنان اختصاص خواهد یافت.

سرپرست وزارت امور داخله یادآوری می‌کند که در چوکات استراتژی جدید این وزارت، اساس توظیف افسران پولیس در ولایت‌ها تغییر می‌کند. به گفتۀ او، نیروهای پولیس در حال حاضر بر اساس میزان تهدیدهای امنیتی در ولایت‌های کشور توظیف می‌شوند، اما در چوکات استراتژی جدید، وسعت جغرافیا و تعداد نفوس، اساس توظیف نیروهای پولیس قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که باشنده‌گان شماری از ولایت‌ها همواره از نامتوازن بودن تشکیلات پولیس انتقاد می‌کنند. گفتنی است که تشکیلات کنونی پولیس ملی کشور به 157 هزار بست می‌رسد. در این میان، بیش از 92 هزار تن آنان را افسران یونیفورم‌دار شکل می‌دهند.