2085487

انفجاری در شهر کابل دو کشته و چهار زخمی برجای گذاشت

neshananews

10 July 2021

فرماندهی پولیس کابل تأیید می‌کند که انفجاری در مربوطات ناحیۀ هشتم شهر کابل دو کشته و چهار زخمی برجای گذاشته است. همۀ قربانیان این رویداد را افراد ملکی شکل می‌دهند.

فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل به خبرگزاری نشانه می‌گوید که این انفجار حوالی ساعت 09:10 پیش از چاشت امروز (شنبه، نوزدهم سرطان) در یک دفتر رهنمای معاملات در ساحۀ تپۀ کارتۀ نو از مربوطات ناحیۀ هشتم شهر کابل صورت گرفته است.

آقای فرامرز می‌افزاید که مواد انفجاری پیش از پیش در این دفتر رهنمای معاملات جاسازی شده بود.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. مسوولان نهادهای امنیتی اما دست طالبان را در حمله‌های مشابه دخیل می‌دانند.