18942269_105

انفجار در داخل ساختمان ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار

عرفان برزگر

16 December 2019

مقامات امنیتی در تخار می‌گویند، انفجاری پیش از چاشت امروز در داخل ساختمان ولسوالی خواجه‌غار رخ داده است.

خلیل اسیر سخن‌گوی پولیس تخار به خبرگزاری نشانه گفت:

” انفجار از یک سرگلولۀ هاوانی که از جنگ‌های اخیر در داخل ساختمان ولسوالی به‌جا مانده بود، ناشی شده است”.

به گفتۀ اسیر در این رویداد یک محافظ ملاعمر ولسوال خواجه‌غار جان باخته و مدیر اجراییۀ ولسوالی، یک روحانی و دو کارمند دیگر ادارۀ ولسوالی خواجه‌غار زخم برداشته اند.