غضنفر

ایجاد کمیسیون ویژه برای برگزاری مراسم خاک‌سپاری محمدیوسف غضنفر

neshananews

04 July 2020

محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور فرمان داده است که یک کمیسیون ویژه به منظور پیش‌برد کارهای مراسم خاک‌سپاری و فاتحه‌خوانی محمد یوسف غضنفر، نمایندۀ فوق‌العاده ریاست جمهوری در امور توسعۀ اقتصادی، بازرگانی و کاهش فقر، تعیین شود.

در خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی امروز (شنبه، چهاردهم سرطان) این فرمان را صادر کرده است. در فرمان رییس‌جمهور غنی آمده است که محمدشاکر، رییس عمومی دفتر مقام ریاست جمهوری در رأس این کمیسیون قرار دارد و نماینده‌گان وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله، ارشاد، حج و اوقاف و اطلاعات و فرهنگ و همچنان دفتر شورای امنیت ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری در ترکیب این هیأت شامل‌اند.

این درحالی است که محمدیوسف غضنفر، نمایندۀ فوق‌العادۀ رییس‌جمهور غنی در امور توسعۀ اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر دیروز (جمعه، سیزدهم سرطان) بر اثر بیماری کرونا در ترکیه درگذشت. آقای غضنفر قبلاً در دور پانزدهم تقنینی مجلس نماینده‌گان از مردم ولایت بلخ نماینده‌گی می‌کرد و از چهره‌های مردمی قوم اوزبیک به شمار می‌رفت. قرار است پیکر آقای غضنفر پس از انتقال به کشور به خاک سپرده شود.