82432565_188546002544165_3912548583399751680_n

بازداشت هفت‌تن از ولگردان در شهر تالقان

عرفان برزگر

21 January 2020

موظفین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیۀ تخار طی یک اقدام خویش به تعداد ۷ تن از افراد ولگرد و مردم آزار را از داخل شهر تالقان دستگیر نموده اند.

به گفتۀ مسوولین مدیریت مبارزه با جرایم جنایی، از نزد این افراد چند قبضه کارد، چاقو، بوکس‌پنجه، تابلیک k و یک‌مقدار شیشه با لباس‌های نظامی که از آن در آزار و آذیت مردم در شهر استفاده می‌نمودند نیز به‌دست آمده و قضیه تحت بررسی بیشتر قراردارد.