کمک یونسیف

بانک جهانی به ارزش ۱.۲ میلیون دالر تجهیزات طبی به افغانستان کمک کرد

neshananews

09 June 2020

وزارت صحت عامۀ کشور اعلام کرده است که بانک جهانی یک محموله‌یی از تجهیزات طبی را به این وزارت کمک کرده است. این محمولۀ کمکی شامل لباس محافظتی، ماسک، چپن و ترمامتر است. وزارت صحت عامه ارزش این محمولۀ کمکی را ۱.۲ میلیون دالر امریکایی عنوان می‌کند.

بر اساس اعلامیۀ وزارت صحت عامه، این کمک‌ها که برای مبارزه با ویروس کرونا به کابل فرستاده شده است، امروز (سه‌شنبه، بیستم جوزا) از سوی ادارۀ یونیسف در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به مسوولان وزارت صحت‌ عامه کشور، تسلیم داده شده است.

داکتر بشیر نورمل، معین پالیسی و پلان وزارت صحت ‌عامه در هنگام تسلیم‌گیری این محمولۀ کمکی گفته است که این کمک‌ها را برای کارمندان صحی که در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا در آزمایشگاه‌ها و شفاخانه‌های کشور قرار دارند، توزیع خواهد کرد. او می‌افزاید که وزارت صحت عامه متعهد است از دریافت و چگونه‌گی مصرف آن به گونۀ واضح و شفاف حساب بدهد.

در خبرنامۀ این وزارت همچنان آمده است که بانک جهانی قرار است از طریق ادارۀ یونیسف در چند هفتۀ آینده، کمک‌های دیگری را نیز در امر مبارزه با ویروس کرونا به وزارت صحت ‌عامۀ کشور تسلیم کند.

این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی وزارت صحت عامه تاکنون بیش از ۲۱ هزار شهروند کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.