دانش آموزان دختر 2

بانک جهانی 25 میلیون دالر را برای دسترسی کودکان افغانستان به آموزش کمک می‌کند

neshananews

01 April 2021

بانک جهانی یک بستۀ کمک مالی 25 میلیون دالری را به منظور دسترسی کودکان افغانستان به آموزش، تصویب کرده است.

بانک جهانی امروز ( پنج‌شنبه، دوازدهم حمل) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که این کمک از طریق برنامۀ همکاری جهانی برای حمایت از آموزش کودکان در افغانستان به مصرف خواهد رسید. خبرنامه می‌افزاید که این پول در اعمار 100 باب مکتب، ارتقای سطح آموزش، بهبود دسترسی کودکان به ویژه دختران به آموزش و پروش، حمایت از برنامه‌های آموزشی برای آموزگاران و ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی در سطح محلی هزینه خواهد شد.

خبرنامۀ بانک جهانی خاطرنشان می‌سازد که این بانک با سایر شرکای انکشافی خود به منظور بهبود وضعیت آموزشی کودکان با دولت افغانستان همکاری می‌کند.

این در حالی است که بر اساس آمار اعلام شده، در حال حاضر ۳.۵ میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند و نیمی از مکتب‌ها فاقد زیرساخت‌های آموزشی مناسب می‌باشند.

با این کمک بلاعوض بانک جهانی، دولت می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های آموزشی مناسب فضای آموزشی بهتری را برای شمار زیادی از کودکان در سرتاسر افغانستان فراهم کند.