بانک جهانی

بانک جهانی 97 میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

neshananews

17 February 2021

بانک جهانی اعلام کرده است که یک بستۀ کمکی 97 میلیون دالری را برای رسیده‌گی به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان تصویب کرده است.

این بانک امروز (چهارشنبه، 29 دلو) در خبرنامه‌یی می‌نویسد که این بستۀ کمکی در ماه‌های پیشرو در اختیار دولت افغانستان قرار خواهد گرفت. در خبرنامۀ بانک جهانی آمده است که این بستۀ کمکی به هدف رسیده‌گی به وضعیت روستانشینان آسیب‌پذیر از همه‌گیری کرونا تصویب شده است.

این در حالی است که بانک جهانی قرار است بخشی از هزینه‌های تطبیق واکسن کرونا را نیز برای شهروندان کشور تهیه کند. بسته‌های کمکی این بانک در حالی اعلام می‌شود که پیامد‌های همه‌گیری کرونا در افغانستان زیان‌بار خوانده شده است.

بر اساس آمارهای ادارۀ کمک‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد، بیش از 18 میلیون نفر در افغانستان در جریان سال 2021 میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.