پنجشیر

برآورد نفوس پنجشیر؛ نزدیک به 170 هزار نفر در این ولایت زنده‌گی می‌کنند

neshananews

19 September 2020

ادارۀ احصاییه و معلومات کشور در یک ارقام تازه، جمعیت ولایت پنجشیر را برآورد کرده است. در حال حاضر حدود 169 هزار و 926 نفر در این ولایت زنده‌گی می‌کنند.

ادارۀ احصاییه و معلومات امروز (شنبه، 29 سنبله) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که جمعیت مردان در این ولایت نسبت به زنان دو درصد بیشتر است. بر اساس برآورد ادارۀ احصاییه و معلومات، 86 هزار و 937 مرد و 82 هزار و 989 زن در ولایت پنجشیر زنده‌گی می‌کنند.

این آمارگیری در جریان سال روان خورشیدی صورت گرفته است.

این در حالی است بر اساس آمار سال گذشته، کل جمعیت افغانستان 32 میلیون نفر برآورد شده است. وزارت اقتصاد می‌گوید که رشد جمعیت در مقایسه با رشد اقتصاد در کشور شتاب بیشتری دارد و این موضوع می‌تواند در آینده شمار زیادی از شهروندان کشور را در زمینۀ کسب درآمد با چالش روبه‌رو بسازد.