WhatsApp Image 2020-01-13 at 1.59.36 PM

برای دو هزار و سیصد خانوادۀ مهاجر در تخار مواد زمستانی توزیع شد

عرفان برزگر

13 January 2020

در نبردهای اخیر میان طالبان و نیروهای امنیتی صدها خانواده از ولسوالی‌های ماورای کوکچه، بخش‌های کندز و بغلان آواره شده به شهر تالقان مرکز تخار پناهنده شده‌اند.

مقامات محلی در تخار می‌گویند، به منظور دستگیری از آواره‌گان جنگی ادارۀ محلی به همکاری موسسات برای 2300 خانواده مواد محروقاتی توزیع کرده است.

بهای بسته‌های مواد زمستانی برای هر خانواده به ارزش 200 دالر آمریکایی گفته شده است، عبدالحق شفق والی تخار در حین توزیع این کمک‌ها گفت که ادارۀ محلی تخار به همکاری موسسات، آمادگی پاسخ‌دهی به نیازمندان حوادث طبیعی را در این ولایت دارد.

ارباب روح الله رووفی نمایندۀ مردم در شورای ولایتی از همکاری موسسات برای دستگیری مهاجرین در فصل سرما ابراز امتنان کرد و از مسوولین موسسات خواست تا کمک‌های بشردوستانه را بیشتر سازند.
این عضو شورای ولایتی می‌افزاید که فصل سرما افراد فقیر و مهاجرین را بیشتر تهدید می‌کند و این کمک‌ها باید بیشتر شوند.