خلبان زنان

برای نخستین بار یک خلبان زن در کشور هواپیمای ملکی را به پرواز درآورد

neshananews

27 February 2021

ادارۀ هوانوردی ملکی اعلام کرده است که برای نخستین بار در تاریخ کشور یک خلبان زن هواپیمای مسافربری را به پرواز درآورده است.

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی امروز (شنبه، نهم حوت) در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که این هواپیما متعلق به شرکت هوایی «کام‌ایر» است و این پرواز میان کابل – هرات صورت گرفته است.

آقای وفایی‌زاده‌ می‌افزاید که همۀ خدمه‌های این پرواز زنان هستند. از خلبان این پرواز به نام محدثه میرزایی یاد شده است. خانم میرزایی فاصلۀ 350 مایل را در جریان 80 دقیقه در هوا طی کرده است.

رییس ادارۀ هوانوردی ملکی نخستین پروازی با هدایت یک خلبان زن را نشانه‌یی از رشد ظرفیت زنان در بخش هوانوردی ملکی عنوان می‌کند و می‌افزاید که نقش زنان در بخش هوانوردی افزایش خواهد یافت.

گفتنی است که بخش هوانوردی ملکی در سال‌های پسین روبه انکشاف بوده است. به تازه‌گی شرکت‌های هوایی آریانا و کام‌ایر از فهرست سیاه اتحادیۀ اروپا بیرون شده و معیارهای مصونیت در پرواز‌های این شرکت‌ها نیز بهبود یافته است. از سوی دیگر، ساخت چندین میدان هوایی بزرگ از سوی دولت روی دست گرفته شده و انتظار می‌رود با گشایش این میدان‌های هوایی، تحول بزرگی در این بخش رونما شود.