کابل جدید

بررسی ابتدایی پروژۀ «کابل جدید» در ده‌سبز تکمیل شده است

neshananews

30 January 2021

مسوولان وزارت شهرسازی و اراضی کشور می‌گویند که بررسی ابتدایی پروژۀ «کابل جدید» در ولسوالی ده‌سبز ولایت کابل تکمیل شده است.

سحر همدرد، معین امور ساختمانی وزارت شهرسازی و اراضی امروز (شنبه، یازدهم دلو) در برنامۀ حساب‌دهی دولت به ملت می‌گوید که این پروژه در 25 هزار جریب زمین تطبیق می‌شود.

خانم همدرد می‌افزاید، پروژه‌یی که قرار است بخش عمده‌یی از باشنده‌گان کنونی شهر کابل در آن جابه‌جا شوند، حدود 30 هزار نمرۀ رهایشی را شامل است. این پروژه قرار است در مساحت تا یک‌هزار متر مربع زمین تطبیق شود. در این پروژه همچنان ده هزار اپارتمان رهایشی نیز در نظر گرفته شده است.

خانم همدرد علاوه می‌کند که بخش بزرگی از این پروژه به ساحۀ سبز، خدمات عامه و ساحۀ تجارتی اختصاص یافته است. معین امور ساختمانی وزارت شهرسازی و اراضی کشور خاطرنشان می‌سازد که روند طراحی بخش آب‌رسانی و جاده‌‌های این پروژه در حال حاضر زیر کار است و به زودی تکمیل خواهد شد.

گفتنی است که پروژۀ کابل جدید پس از آن روی دست گرفته شده است که تبدیل ساختار کنونی شهر کابل به یک ماسترپلان معیاری، به دلیل ساخت و سازهای غیرپلانی، دشوار عنوان می‌شود. قرار است بخش عمده‌یی از باشنده‌گان پایتخت در «کابل جدید» که در ولسوالی ده‌سبز در شرق کابل موقعیت دارد، جابه‌جا شوند.