دسترخوان ملی

برنامۀ دسترخوان ملی؛ تاکنون 141 هزار نفر در 123 ولسوالی مواد غذایی دریافت کرده‌اند

neshananews

21 December 2020

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گویند که تطبیق برنامۀ دسترخوان ملی در سطح کشور آغاز شده و تاکنون 141 هزار شهروند بی‌بضاعت کشور کمک‌های غذایی دریافت کرده‌اند.

مجیب رحمان کریمی، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات امروز (دوشنبه، اول جدی) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که تطبیق مرحلۀ نخست برنامۀ دسترخوان ملی در 123 ولسوالی آغاز شده است. آقای کریمی می‌افزاید که یک میلیون و 600 هزار خانواده در بیش از 12 هزار و 800 روستا در این مرحله کمک‌های غذایی دریافت خواهند کرد.

به سخن آقای کریمی، معلومات ابتدایی افراد بی‌بضاعت در 11 هزار و 200 روستا جمع‌آوری شده و به حساب‌های بانکی شوراهای انکشافی در سه هزار روستا نیز پول واریز شده است. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات خاطرنشان می‌سازد که مرحلۀ دوم برنامۀ دسترخوان ملی دو میلیون و 500 هزار خانواده را در 335 ولسوالی زیر پوشش قرار خواهد داد. آقای کریمی علاوه می‌کند که تطبیق مرحلۀ دوم این برنامه 140 میلیون دالر هزینه دربر خواهد داشت.

گفتنی است که تطبیق برنامۀ دسترخوان ملی که به هدف رسیده‌گی به وضعیت معیشتی خانواده‌های بی‌بضاعت در زمان همه‌گیری ویروس کرونا روی دست گرفته شده است حدود دو هفته پیش در کشور آغاز شد. مجلس نماینده‌گان اما از آن چه عدم حساب‌دهی حکومت در این برنامه و احتمال حیف‌ومیل هزینه‌های کمکی می‌خواند با تطبیق این برنامه مخالفت کرده است.