کریمی

برنامۀ دسترخوان ملی؛ روند توزیع بسته‌های کمکی در یک‌هزار روستا به زودی آغاز می‌شود

neshananews

20 August 2020

وزارت احیا و انکشاف دهات اعلام کرده است که روند توزیع بسته‌های کمکی به خانواده‌ها در قالب برنامۀ دسترخوان ملی به زودی آغاز می‌شود. بر اساس این برنامه قرار است خانواده‌های نیازمند در یک هزار روستا در سراسر کشور از این کمک‌ها بهره‌بردارند.

مجیب‌ رحمان کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات امروز (پنج‌شنبه، ۳۰ اسد) در یک نشست خبری در کابل از پیشرفت‌ها در کار برنامۀ دسترخوان ملی گزارش ارایه کرد و می‌گوید: «مراحل لازم برای توزیع بسته‌های مواد غذایی به خانواده‌های نیازمند در یک هزار قریه تکمیل شده است و روند توزیع کمک‌ها به زودی آغاز می‌شود.» آقای کریمی می‌افزاید که بسته‌های کمکی به خانواد‌ها شامل برنج، روغن، آرد، نخود، لوبیا و صابون می باشد. این بسته‌های کمکی از طریق شوراهای انکشافی روستاها تدارک و توزیع می‌شوند.

گفتنی است که برنامۀ دسترخوان ملی دو مرحله دارد. مرحلۀ نخست آن در ۳۴ ولایت، ۱۲۳ ولسوالی و ۱۲هزار و ۸۹۶ روستا تطبیق می‌شود. در این مرحله حدود ۱.۶۷ میلیون خانواده‌یی که ۹۰ درصد نفوس این روستاها را تشکیل می‌دهند، از بسته‌های کمکی مواد غذایی مستفید خواهند شد.

به گفتۀ وزیر احیا و انکشاف دهات، مرحلۀ دوم برنامۀ دسترخوان ملی در ولسوالی‌هایی تطبیق می‌شود که زیر پوشش برنامۀ میثاق شهروندی نیستند و شوراهای انکشافی روستاها در این ولسوالی‌ها ایجاد نشده‌اند. مرحلۀ دوم این برنامه در ۲۱ هزار و ۸۴۲ روستا در ۲۳۴ ولسوالی در سراسر تطبیق خواهد شد. در این مرحله به گونۀ مجموعی ۲.۵ میلیون خانواده‌یی که ۹۰ درصد باشنده‌گان این روستاها را تشکیل می‌دهند، از کمک‌های مواد غذایی بهره‌مند خواهند شد.

وزیر احیا و انکشاف دهات در ادامۀ این نشست خبری در کابل یادآوری می‌کند که بودجۀ مجموعی مرحله نخست برنامۀ دسترخوان ملی، ۸۶ میلیون دالر و بودجۀ مجموعی مرحلۀ دوم این برنامه، ۱۵۸ میلیون دالر می‌باشد.