دسترخوان ملی

برنامۀ دسترخوان ملی؛ 2 میلیون و 62 هزار نفر کمک‌های ضروری دریافت کردند

neshananews

17 January 2021

وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که در جریان 40 روز گذشته بیش از 2 میلیون و 62 هزار نفر در چوکات برنامۀ دسترخوان ملی کمک‌های ضروری دریافت کرده‌اند.

این وزارت امروز (یک‌شنبه، 28 جدی) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که روند توزیع مواد خوراکی در چهارچوب برنامۀ دسترخوان ملی در حال حاضر در 114 ولسوالی در حال تطبیق است. خبرنامه می‌افزاید که با گذشت چهل روز از آغاز این برنامه تاکنون 294 هزار و 700 خانواده‌یی که حدود 2 میلیون و 62 هزار نفر را شامل می‌شود، در دو هزار و 309 روستا کمک‌های ضروری و مواد غذایی دریافت کرده‌اند.

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات خاطرنشان می‌سازند که برنامۀ دسترخوان ملی در دو مرحله به اجرا گذاشته می‌شود و 90 درصد باشنده‌گان روستاهای کشور که بیشتر خانواده‌های بی‌بضاعت را شامل می‌شود، در چوکات این برنامه مواد غذایی دریافت خواهند کرد.

برنامۀ دسترخوان ملی به هدف مبارزه با گرسنه‌گی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور روی دست گرفته شده است. این برنامه حدود چهل روز پیش در حالی در شماری از ولایت‌های کشور آغاز شد که مجلس نماینده‌گان از آن چه فساد احتمالی در چوکات این برنامه عنوان می‌شود، با تطبیق این برنامه مخالفت کرده است.