دسترخوان ملی

برنامۀ دسترخوان ملی: بیش از دو میلیون نفر کمک‌های غذایی دریافت کرده‌اند

neshananews

30 January 2021

وزارت احیا و انکشاف دهات اعلام کرده است که با گذشت دو ماه از آغاز برنامۀ دسترخوان ملی بیش از دو میلیون شهروند در سطح کشور کمک‌های غذایی دریافت کرده‌اند.

این وزارت امروز (شنبه، یازدهم دلو) در خبرنامه‌یی آورده است که از آغاز تطبیق برنامۀ دسترخوان ملی تاکنون حدود 350 هزار خانواده در دو هزار و 660 روستای کشور که دو میلیون و 45 هزار نفر را شامل می‌شود، کمک‌های غذایی دریافت کرده‌اند.

در خبرنامۀ این وزارت همچنان آمده است که برنامۀ دسترخوان ملی در سطح کشور در حال تطبیق است و 90 درصد از باشنده‌گان روستاها در چوکات این برنامه، کمک‌های غذایی دریافت خواهند کرد.

گفتنی است که برنامۀ دسترخوان ملی به هدف آن چه رسیده‌گی فوری به اقشار گرسنه و آسیب‌پذیر ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور خوانده می‌شود، حدود دو ماه پیش آغاز شد. تطبیق این برنامه در حالی جریان دارد که مجلس نماینده‌گان به دلیل آن چه حیف‌ومیل احتمالی هزینه‌های دولت در این برنامه خوانده می‌شود، با آن مخالفت کرده است.