شورای عالی مصالحه ملی کشور

برگزاری دومین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی

neshananews

26 December 2020

سخنگوی شورای عالی مصالحۀ ملی کشور می‌گوید که دومین نشست کمیتۀ رهبری این شورا امروز (شنبه، ششم جدی) برگزار می‌شود.

فریدون خوزون، سخنگوی این شورا در برگۀ تویترش نوشته است که این نشست در قصر سپیدار برگزار می‌شود و خطوط اساسی گفت‌وگوهای صلح را به هیأت مذاکراتی صلح دولت افغانستان مشخص خواهد کرد.

آقای خوزون می‌افزاید که در این نشست آماده‌گی دولت برای آغاز دومین دور گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان نیز اعلام خواهد شد.

کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی که جمع بزرگی از رهبران پُرنفوذ سیاسی را شامل می‌شود، قرار است خطوط اساسی گفت‌وگوهای صلح با طالبان را مشخص کند. نخستین نشست این کمیته در پانزدهم قوس برگزار شد.