ناجیه انوری

برگشت شماری از اعضای هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت به کابل

neshananews

09 February 2021

مسوولان وزارت دولت در امور صلح می‌گویند که شماری از اعضای هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت به کابل برگشته‌اند.

ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید که این اعضای هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت امروز (سه‌شنبه، 21 دلو) به کابل برگشت کرده‌اند. خانم انوری از این اعضای هیأت مذاکره‌کننده نام‌ نمی‌برد، اما می‌افزاید که این اعضای هیأت به دلیل مشکلات شخصی به کابل برگشته‌اند.

سخنگوی وزارت دولت در امور صلح خاطرنشان می‌سازد که این اعضای هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح در روزهای نزدیک دوباره به قطر برخواهند گشت.

این در حالی است که به تازه‌گی گزارش شده است که برخی از اعضای هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت افغانستان از جمله محمد امین احمدی برای بازگشت به کابل از سوی رییس‌جمهور مجبور شده است. حدود دو هفته پیش یک نوار صوتی منسوب به آقای احمدی به بیرون درز کرد. در این نوار تصویری ایجاد حکومت موقت ضروری توصیف شده است. آقای احمدی در این نوار صوتی یادآور شده است که رییس‌جمهور غنی مورد قبول جامعۀ جهانی نیست.

این کش‌وقوس‌ها پس از آن به میان آمده است که از حدود سه هفته به این‌سو گفت‌وگوها میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر متوقف شده است.