بریتانیا

بریتانیا در سال آیندۀ میلادی 70 میلیون پاوند به نیروهای امنیتی افغانستان کمک می‌کند

neshananews

20 October 2020

سفارت بریتانیا در کابل اعلام کرده است این کشور در سال آیندۀ میلادی حدود 70 میلیون پاوند به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک خواهد کرد.

در خبرنامه‌یی که امروز (سه‌شنبه، 29 میزان) از سوی سفارت بریتانیا در کابل نشر شد، آمده است که این بستۀ کمکی روز گذشته در نشست هیأت صندوق اعتماد ارتش افغانستان، به این کشور تعهد شده است. بر اساس خبرنامۀ سفارت بریتانیا در کابل، این کشور به حمایت دوام‌دار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان متعهد است و از روند صلح در این کشور نیز حمایت می‌کند.

در بخشی از خبرنامۀ سفارت بریتانیا در کابل به خشونت‌های اخیر در کشور به ویژه به حملۀ طالبان در ولایت هلمند پرداخته شده است. سفارت بریتانیا خاطرنشان می‌سازد که خشونت‌های اخیر موجب نگرانی شدید بریتانیا شده و این کشور از طرف‌های درگیر جنگ به ویژه از گروه طالبان می‌خواهد که از خشونت دست بردارند. این سفارت از طالبان می‌خواهد که به برقراری آتش‌بس سرتاسری در کشور توافق کنند.

این در حالی است که همزمان با ادامۀ گفت‌وگوهای صلح در قطر، خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. سازمان‌های بین‌المللی و نماینده‌گی‌های سیاسی کشورهای مختلف در کابل از طالبان می‌خواهند که آتش‌بس اعلام کنند. گروه طالبان اما تاکنون به خواست این نهادها پاسخ مثبت نداده است.