بصیره رسولی

بصیره رسولی به جای فاطمه عزیز به مجلس نماینده‌گان راه یافت

neshananews

24 March 2021

کمیسیون مستقل انتخابات بصیره رسولی، نامزد پارلمانی در حوزۀ انتخاباتی کندز را به جای فاطمه عزیز به عنوان عضو جدید این مجلس راه داده است.

در مکتوبی که امروز (چهارشنبه، چهارم حمل) از آدرس کمیسیون مستقل انتخابات منتشر شد، آمده است که خانم رسولی به عنوان عضو جدید مجلس نماینده‌گان کشور معرفی شده است. بر اساس معلومات این کمیسیون، خانم رسولی در میان نامزدان زن بازندۀ انتخابات پارلمانی سال 1397 بیش‌ترین آرای انتخاباتی را از آن خود کرده بود.

بنابر معلومات این کمیسیون، این نامزد انتخابات پارلمانی بر اساس قانون انتخابات به دلیل داشتن بیش‌ترین آرای مردمی در میان نامزدان زن به جای فاطمه عزیز به عنوان عضو مجلس نماینده‌گان کشور گماشته شده است.

گفتنی که فاطمه عزیز، نمایندۀ مردم کندز در مجلس حدود دو هفته پیش به دلیل بیماری سرطان در شفاخانه‌یی در کشور سویس درگذشت و سپس در ولایت کندز به خاک سپرده شد. فاطمه عزیز در جریان انتخابات پارلمانی سال 1397 به عنوان یکی از نامزدان برتر این انتخابات در حوزۀ انتخاباتی کندز به مجلس نماینده‌گان کشور راه یافته بود.