مناره های مصلای هرات

بنیاد فرهنگی «آغا خان» منار پنجم مصلای هرات را بازسازی می‌کند

neshananews

11 November 2020

ارگ ریاست جمهوری از ترمیم و بازسازی منار پنجم مصلای هرات توسط بنیاد فرهنگی «آغا خان» خبر می‌دهد.

صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری امروز (چهارشنبه، 21 عقرب) در برگۀ توییترش نوشته است که بنیاد فرهنگی آغا خان با ارسال نامه‌یی به رییس جمهور برای بازسازی بنای تاریخی منار پنجم مصلای هرات اعلام آماده‌گی کرده است. آقای صدیقی می‌افزاید که هزینۀ بازسازی ابتدایی این منار را حکومت افغانستان می‌پردازد و بودجۀ بازسازی اساسی آن را بنیاد فرهنگی «آغا خان» به دوش خواهد داشت.

گفتنی است که اخیراً نگرانی‌ها از احتمال سقوط منار پنجم مصلای هرات افزایش یافته است. این منار با حدود شش قرن قدمت تاریخی، یکی از بناهای مهم باستانی کشور تلقی می‌شود. این منار حدود شش قرن پیش در دورۀ کوشانیان ساخته شده است. رییس جمهور غنی هفتۀ پیش به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داد که به بازسازی این اثر باستانی اقدام کند.