کودک جنسی

بهره‌کشی جنسی گروهی از یک دختر 12 ساله در تخار

عرفان برزگر

06 October 2020

مسوولان امنیتی در شهر تالقان سه نفر را به اتهام بهره‌کشی جنسی از یک دختر خردسال بازداشت کرده‌اند.

یک منبع معتبر امنیتی که نخواست نامی از او گرفته شود، در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که یک گروه سیزده نفری در ولایت تخار این دختر دوازده ساله را برای بهره‌کشی جنسی نزد خود نگه‌داری می‌کردند. به سخن او، این دختر خردسال همواره لباس مردانه پوشانیده می‌شد تا از سوی مسوولان امنیتی شناسایی نشود.

این دختر دوازده ساله در صحبت با مسوولان امنیتی می‌گوید که پدرش به مواد مخدر معتاد است. او چند ماه پیش از سوی یک زن به محفل‌های خصوصی راه یافته است. به گفتۀ این دختر خردسال، در این جریان بارها برایش داروی مست‌کننده داده شده و او در محفل‌های مردانه رقصیده است.

پروندۀ این دختر خردسال از سه روز به این‌سو در مدیریت مبارزه با جرایم جنایی تخار زیر بررسی قرار دارد. متهمان دیگر این قضیه تاکنون بازداشت نشده‌اند.

هرچند مسوولان فرماندهی پولیس ولایت تخار حاضر نیستند در این باره با رسانه‌ها صحبت کنند، اما منبع معتبر می‌گویند که فهرست متهمانی که این دختر خردسال را مورد آزار جنسی و گروهی قرار داده‌اند، بسیار طولانی است.

بر اساس اسناد بین‌المللی بهره‌کشی جنسی از کودکان فاجعۀ انسانی شمرده می‌شود. بهره‌کشی جنسی تعرض به حقوق کودکان و نقض کرامت و ارزش‌های انسانی آنان پنداشته می‌شود.