زنان1

بیش از پنجاه درصد زنان در بامیان هنگام زایمان می‎میرند

neshananews

16 June 2021

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که از هر صد هزار زن در ولایت بامیان، 547 تن آنان هنگام زایمان می‎میرند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد امروز (چهارشنبه، 26 جوزا) در خبرنامه‌یی می‌نویسد که این زنان به دلیل عدم دسترسی به مرکزهای صحی و کمبود فاصله میان ولادت‌ها جان خود را از دست می‌دهند.

در خبرنامۀ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنان آمده که هرچند آمار مرگ‌ومیر زنان در هنگام زایمان در بامیان نسبت به بیست سال پیش تغییر کرده، اما هنوز هم میزان مرگ مادران هنگام زایمان بالا است.

گفتنی است که بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه، بین 500 تا 700 مادر از میان هر صد هزار تن در سطح کشور در هنگام زایمان می‎میرند.

کمبود دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های زودهنگام و عدم رعایت فاصله در میان ولادت‌ها از عوامل اصلی مرگ‌ومیر مادران هنگام ولادت به شمار می‌رود.