ارغندیوال

بیش از یک هزار کارمند اداره‌های عایداتی به دادستانی کل معرفی شده‌اند

neshananews

16 November 2020

سرپرست وزارت مالیه فساد در گمرک‌ها و اداره‌های عایداتی دولت را «دانۀ سرطان» عنوان می‌کند و می‌گوید که بیش از یک هزار کارمند اداره‌های عایداتی این وزارت به اتهام فساد به دادستانی کل معرفی شده‌اند.

عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه امروز (دوشنبه، 26 عقرب) در نشست علنی مجلس نماینده‌گان، فساد در گمرک‌ها و اداره‌های عایداتی دولت را انکارناپذیر توصیف کرد. آقای ارغندیوال می‌گوید که مبارزۀ جدی با این «دانۀ سرطانی» آغاز شده است.

سرپرست وزارت مالیه می‌افزاید که در جریان یک سال گذشته تدابیر جدی برای مبارزه با فساد در این وزارت روی دست گرفته شده و بیش از یک هزار کارمند اداره‌های عایداتی دولت به اتهام فساد به دادستانی کل معرفی شده‌اند.

آقای ارغندیوال عوامل درون‌سازمانی و بیرون‌سازمانی را در وجود فساد در اداره‌های عایداتی و گمرک‌های کشور دخیل می‌داند. به گفتۀ او، یک بخش فساد در این اداره‌ها از مداخلۀ زورمندان و سیاست‌گران منشا گرفته است و بخش دیگری آن با کمبود تجهیزات الکترونیکی، ظرفیت سازمانی و کمبود امتیازهای مالی کارمندان اداره‌های عایداتی پیوند دارد.

سرپرست وزارت مالیه خاطرنشان می‌سازد که تلاش جدی برای قطع مداخلۀ زورمندان در اداره‌های عایداتی و توسعۀ ظرفیت‌های داخلی در این اداره‌ها آغاز شده است. به گفتۀ او، تا چهار سال دیگر همۀ سیستم‌های اداره‌های عایداتی کشور الکترونیک خواهند شد.

آقای ارغندیوال همچنان به تلاش دولت برای خودکفایی مالی اشاره می‌کند و می‌افزاید که وزارت مالیه تلاش دارد عواید دولت تا پنج سال دیگر به 400 میلیارد افغانی افزایش یابد. به گفتۀ سرپرست وزارت مالیه، این مبلغ می‌تواند بودجۀ عادی دولت را پوشش دهد.

گفتنی است که عواید دولت در جریان امسال به کمتر از 150 میلیارد افغانی می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که عواید دولت در جریان امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی 30 درصد کاهش پیدا کند.