81285715_990519781317532_8376317727744196608_n[720]

تخار از وجود موترهای شیشه‌سیاه پاک می‌شود

عرفان برزگر

24 December 2019

افزایش جرایم جنایی و شکایت‌های مکرر شهروندان تالقان مرکز ولایت تخار باعث شده که به تازه‌گی پولیس در این ولایت برنامۀ برداشتن شیشه‌های سیاه موترها را روی دست گیرد.

دفتر مطبوعاتی پولیس تخار، خبرنامه‌یی را منتشر کرده که در آن آمده است، از صبح امروز تا کنون شیشه‌های سیاه 65 موتر پاک کاری شده است و این روند در بخش‌های مختلف شهر تالقان به منظور پاک کاری موتر های شیشه سیاه داوم دارد.

خبرنامه افزوده، این کار به دلیل نگرانی‌های شدید مردم و جلوگیری از افزایش جرایم جنایی در شهر تالقان روی دست گرفته شده که تمامی موترهای دولتی و غیر دولتی از شیشه‌های سیاه پاک خواهند شد.

بشیر احمد بشار، فعال مدنی در تخار، با آ‌ن‌که این اقدام پولیس را ستایش می‌کند، اما نگران است که این روند مقطعی باشد. به باور او، راه‌اندازی چنین برنامه‌ها به گونۀ موقتی کار ساز نیست، و حتا افراد استفاده‌جو را بیشتر جرات می‌بخشد که به این کار اقدام کنند.

آقای بشار با نگرانی از افزایش جرایم جنایی، فیرهای شبانه و افزایش گشت و گذار افراد مسلح غیر مسوول در بازار تالقان می‌گوید که نیروهای امنیتی باید در تامین امنیت تخار بیشتر تلاش کنند.

پولیس تخار، به شهروندان این ولایت اطلاع داده که از استفادۀ موترهای شیشه سیاه خودداری کنند، در غیر این صورت با برخورد قانونی مامورین امنیتی رو برو خواهند شد.