کارخانه هیرویین

تخریب یک کارخانۀ تولید هیرویین در بدخشان

neshananews

16 July 2020

مسوولان امنیتی بدخشان می‌گویند که پولیس مبارزه با مواد مخدر طی عملیاتی یک کارخانۀ تولید مواد مخدر نوع «هیرویین» را در روستای «دوغلط» در ولسوالی ارگوی این ولایت از بین برده است.

ثناالله روحانی، سخنگوی پولیس بدخشان می‌گوید که این عملیات دیروز (چهارشنبه، ۲۵ سرطان) راه‌اندازی شده است که در نتیجۀ آن افزون بر تخریب کارخانۀ تولید هیرویین، همۀ تجهیزات این کارخانه به دست پولیس افتاده است. آقای روحانی می‌افزاید که تجهیزات به دست آمده شامل: یازده پایه بایلر، یک پایه ماشین ‌پروسس هیروین، شش عدد تشت پلاستیکی، یازده پایه ترازوی برقی، سه عدد بالون گاز و چهار بایلر محلول تریاک می‌باشد. به سخن او، شماری از این وسایل و تجهیزات تخریب شده و شمار دیگری به مدیریت پولیس مبارزه با مواد مخدر در بدخشان انتقال یافته است.

سخنگوی پولیس بدخشان خاطرنشان می‌سازد که مالکان این کارخانه پیش از رسیدن پولیس به محل از ساحه فرار کرده‌اند. پولیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت بدخشان می‌گوید که آنان در سال روان خورشیدی روند مبارزه با مواد مخدر را سرعت بخشیده‌اند و تلاش می‌کنند از کشت، تولید، تورید و قاچاق مواد مخدر جلوگیری کنند.