کرونا

ترکمنستان در بندرهای تورغندی و اندخوی دو مرکز آزمایش سریع ویروس کرونا ایجاد می‌کند

neshananews

27 May 2020

قربان‌قلی بردی محمدوف، رییس جمهور ترکمنستان در صحبت تلفنی با رییس جمهور غنی می‌گوید که کشورش می‌خواهد در بنادر تورغندی و اندخوی، دو مرکز آزمایش سریع ویروس کرونا ایجاد کند. رییس جمهور ترکمنستان می‌افزاید که هزینۀ این دو آزمایشگاه را کشورش پرداخت می‌کند و همچنان مأموران مرزی همۀ لاری‌ها و محموله‌هایی که از این بنادر عبور می‌کنند، را ضدعفونی خواهند کرد.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور پیش از چاشت امروز (چهارشنبه، هفتم جوزا) در یک تماس تلفنی با قربان‌قلی بردی محمدوف، رییس جمهور ترکمنستان در رابطه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور صحبت کرده است.

در این تماس، آقای غنی از رییس جمهور ترکمنستان بابت ایجاد این دو مرکز آزمایش سریع ویروس کرونا در بنادر تورغندی و اندخوی سپاس‌گزاری کرده و این اقدام ترکمنستان را در زمینۀ جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مهم خوانده است. آقای غنی همچنان هدایت داده است تا این موضوع در سطح وزرای خارجۀ دو کشور تعقیب شود.