زندانیان

ترکمنستان 126 زندانی افغانستان را به مناسبت عید آزاد ساخت

مسوولان محلی ولایت جوزجان می‌گویند که حکومت ترکمنستان 126 شهروند افغانستان که به جرایم مختلف نزد این کشور زندانی بودند را به مناسبت عید فطر از بند رها کرده است. کنسول ترکمنستان شماری از این زندانیان را به نمایندۀ دولت افغانستان در بندر بازرگانی آقینه در ولسوالی اندخوی، تسلیم کرده است.

عبدالقادر مالیه، معاون والی جوزجان در صبحت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که این زندانیان رها شده به جرم‌های کوچک در ترکمنستان محکوم به مجازات بودند، اما زندانیانی که به جرم قتل و یا قاچاق مواد مخدر محکوم‌اند، هنوزهم در زندان‌های ترکمنستان بسر می‌برند. آقای مالیه می‌افزاید که او به نماینده‌گی از دولت افغانستان 58 تن از این زندانیان رها شده را امروز (چهارشنبه، 31 ثور) در بندر آقینه، تسلیم گرفته است. به گفتۀ او، مقام‌های کشور ترکمنستان 68 زندانی دیگر را در بندر تورغندی ولایت هرات به نمایندۀ دولت افغانستان تسلیم داده‌اند.

از این پیش نیز ترکمنستان شماری از زندانیان افغانستان را از بند رها و به دولت افغانستان تسلیم کرده است. این بار اما 126 زندانی رقم درشتی شمرده می‌شود. مسوولان محلی جوزجان از وجود زندانیان کشور ترکمنستان در زندان‌های کشور ابراز بی‌خبری می‌کند.

مسوولان محلی جوزجان از دولت ترکمنستان می‌خواهند که عده‌یی از زندانیانی که به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به مجازات هستند و در زندان‌های این کشور بسر می‌برند را نیز آزاد کند. معاون والی جوزجان خاطرنشان می‌سازد که اکنون مرزهای کشور در کنترل نیروهای امنیتی کشور قرار دارد و امکان قاچاق مواد مخدر از مرز افغانستان به ترکمنستان وجود ندارد.

افغانستان حدود 744 کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان دارد. از این پیش شماری از قاچاق‌بران در کنار دریای آمو به دلیل ناامنی در منطقه دست به قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ترکمنستان و از طریق ترکمنستان به آسیای میانه می‌زنند. برخی از مناطق مرزی از این پیش در اختیار گروه طالبان قرار داشت. نیروهای امنیتی اما هفتۀ گذشته در یک عملیات‌ مشترک نقاط ناامن مرز میان دو کشور را از وجود طالبان پاک‌سازی کرده است.