1024px-Pchowkjaa-750x430-1-1

تطبیق واکسن پولیو در ننگرهار پس از کشته شدن چهار واکسناتور متوقف شد

neshananews

15 June 2021

وزارت صحت عامه تأیید می‌کند که تطبیق واکسن پولیو در ننگرهار پس از کشته شدن چهار واکسناتور متوقف شده است.
عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه به خبرگزاری نشانه می‌گوید که این چهار واکسناتور در ولسوالی‌های خوگیانی، سرخرود و مرکز ولایت ننگرهار کشته شده‌اند.
آقای طاهری می‌افزاید که همچنان سه واکسناتور دیگری در این ولسوالی‌ها زخمی شده‌اند. به گفتۀ او، این داوطلبان برنامۀ واکسن پولیو در حالی که سرگرم تطبیق واکسن پولیو بودند، هدف حملۀ افراد مسلح ناشناس قرار گرفته‌اند.
سخنگوی وزارت صحت عامه خاطرنشان می‌سازد که برنامۀ تطبیق واکسن پولیو پس از کشته و زخمی شدن این واکسناتوران برای یک روز متوقف شده است.
گفتنی است که حدود پنج ماه پیش نیز شماری از واکسناتوران برنامۀ پولیو در ننگرهار از سوی افراد ناشناس کشته شدند. تاکنون هیچ گروهی این حمله‌ها را به عهده نگرفته است.