1212121221

تعیینات تازه در سطح رهبری وزارت امور داخله

neshananews

20 June 2021

مسوولان وزارت امور داخله از تغییرات گسترده‌یی در رهبری این وزارت خبر می‌دهند.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که افراد تازه‌یی در معینیت‌های ارشد امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، آموزش، پرسونل، پالیسی و استراتژی این وزارت گماشته شده‌اند.

آقای آرین امروز (یک‌شنبه، 30 جوزا) در خبرنامه‌یی می‌نویسد که وحیدالله کلیم‌زی والی پیشین غزنی به عنوان معین مبارزه با مواد مخدر، محمد فرید افضلی به عنوان معین تعلیمات و پرسونل و نقیب‌الله فایق والی پیشین فاریاب به عنوان معین پالیسی و استراتژی این وزارت گماشته شده‌اند. به گفتۀ او، عبدالرحمان رحمان نیز به عنوان معین ارشد امنیتی این وزارت به کار آغاز کرده است.

پیش از این عبدالصبور قانع به عنوان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، صدیق صدیقی به عنوان معین تعلیمات و پرسونل و محمدهاشم اورتاق به عنوان معین مبارزه با مواد مخدر در این وزارت کار می‌کردند.

گفتنی است که روز گذشته کرسی سرپرستی وزارت امور داخله نیز به عبدالستار میرزاکوال، والی پیشین کندز واگذار شد. این تغییرات در حالی به میان آمده که اخیراً دامنۀ درگیری‌های مسلحانه در سطح کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های موجود، در کمتر از یک ماه گذشته بیش از بیست ولسوالی در سطح کشور به تصرف طالبان درآمده‌اند.