بند شاه توت

تفاهم‌نامۀ اعمار بند شاه‌توت میان افغانستان و هند امضا می‌شود

neshananews

09 February 2021

ادارۀ تنظیم امور آب اعلام کرده است که تفاهم‌نامۀ اعمار بند شاه‌توت که به دو میلیون باشندۀ کابل آب‌ آشامیدنی تهیه خواهد کرد، میان افغانستان و هند به امضا می‌رسد.

خان محمد تکل، رییس ادارۀ تنظیم امور آب در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که این تفاهم‌نامه امروز (سه‌شنبه، 21 دلو) میان دو طرف به امضا خواهد رسید. آقای تکل می‌افزاید که این بند آبی که 113 متر ارتفاع و 60 متر طول دارد، در جریان سه سال آینده با هزینۀ کمکی دولت هند ساخته خواهد شد.

رییس ادارۀ تنظیم آب خاطرنشان می‌سازد که با اعمار این بند، به بیش از دو میلیون باشندۀ شهر کابل آب آشامیدنی تهیه خواهد شد و بیش از چهار هزار هکتار زمین نیز زیر کشت خواهد رفت.

گفتنی است که دولت هند در نشست بین‌المللی ژنوا در مورد افغانستان تعهد کرده است که افزون بر کمک‌های مالی دیگر، بند شا‌ه‌توت را نیز اعمار خواهد کرد. اعمار این بند برای رفع کمبودی آب آشامیدنی در شهر کابل حیاتی خوانده می‌شود.