تهداد شبکه اب

تهداب دو شبکۀ آب‌رسانی در جوزجان گذاشته شد

neshananews

12 November 2020

مسوولان محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که تهداب دو شبکۀ آب‌رسانی در ولسوالی‌های آقچه و خواجه‌دوکوه این ولایت گذاشته شده است.

عبدالمعروف آذر، سخنگوی والی جوزجان امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ عقرب) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که هزینۀ این دو پروژۀ آب‌رسانی به ارزش سه میلیون و هشت‌ صد هزار افغانی است و از سوی دفتر اکتید پرداخت می‌شود. به سخن آقای آذر، حکومت محلی جوزجان در قسمت چگونه‌گی تطبیق پروژه‌ها با دفتر اکتید و موسسه‌های غیردولتی دیگر همکار می‌باشد.

سخنگوی والی جوزجان می‌افزاید که با تطبیق این پروژه‌ها چهار روستا در ولسوالی خواجه‌دوکوه و نُه روستای دیگر در ولسوالی آقچه در جوزجان از آب آشامیدنی صحی بهرمند خواهند شد. این دو پروژۀ آب‌رسانی در حالی در ولسوالی‌های کم‌آب ولایت جوزجان آغاز شده است که هر دو ولسوالی این ولایت با مشکل جدی کم‌بود آب آشامیدنی روبه‌رو‌ است.

کم‌بود و نبود آب آشامیدنی صحی در ولایت جوزجان یکی از چالش‌های مهم حکومت محلی در بیست سال پسین دانسته می‌شود. سخنگوی والی جوزجان خاطرنشان می‌سازد که حکومت محلی با همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات و موسسه‌های غیردولتی دیگر تلاش دارد تا مشکل کم‌بود آب آشامیدنی صحی در این ولایت را برطرف سازد.