تهداب گذاری

تهداب ساختمان انستیتوت چندین رشته‌یی در بدخشان گذاشته شد

سنگ‌بنای ساختمانی انستیتوت چندین رشته‎‌یی با حضورداشت مسوولان تعلیمات تخنیکی و مسلکی و مسوولان محلی بدخشان در شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان گذاشته شد. مسوولان ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌گویند که ساخت این مرکز آموزشی بیش از 4 میلیون یورو هزینه بر می‌دارد که از سوی وزارت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی جمهوری فدرال آلمان (KFW) پرداخت خواهد شد.

نظر محمد نظری، آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی در ولایت بدخشان می‌گوید که این مرکز آموزشی دارای ۱۱ باب اپارتمان در دو طبقه است و یک خوابگاه دخترانه در این ساختمان به هزینۀ ۴ میلیون و ۸۰ هزار یورو ساخته می‌شود. این خوابگاه گنجایش یک‌هزار دانش‌جو را به گونۀ همزمان دارا خواهد بود. به گفتۀ او، کار ساختمانی این مرکز آموزشی در مدت ۱۸ ماه کاری تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

آقای نظری همزمان با ایجاد انستیتوت چندین رشته‌یی در مرکز بدخشان، می‌افزاید که در این اواخر بیش از 3 هزار متقاضی آموزش‌های نیمه‌عالی در بخش‌های تخنیکی و مسلکی درخواست داده بودند، اما به دلیل نبود مکان آموزشی مناسب این اداره تنها 6 صد تن از این متقاضیان را جذب کرده است. آمر تعلیمات تخنیکی و مسلکی در ولایت بدخشان خاطرنشان می‌سازد که با تکمیل شدن کار ساختمانی این مرکز، میزان پذیرش آنان بالا خواهد رفت و آنان قادر خواهند بود که سالانه تا یک‌هزار متقاضی را در نهادهای نیمه‌عالی جذب کنند.

در همین حال، ندیمه سحر، رییس عمومی ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی در بدخشان می‌گوید که تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان به منظور گسترش فعالیت‌هایش از بدنۀ وزارت معارف جدا شده است و اکنون با داشتن سه برنامۀ آموزشی در ۳۷۸ مرکز در سطح ۳۴ ولایت  و دو صد ولسوالی  فعالیت می‌کند. به گفتۀ رییس عمومی ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی، در حال حاضر پانزده مرکز آموزشی در بدخشان موجود است که چهار مرکز آن سال گذشته تأسیس شده و قرار است تا سال آینده به 20 مرکز در این ولایت ارتقا یابد.

از سوی دیگر، محمد ذکریا سودا، والی بدخشان که در مراسم تهداب‌گذاری ساختمان انستیتوت چندین رشته‌یی حضور داشت، خاطرنشان می‌سازد که کار این پروژه باید طبق اصول و پالیسی برنامۀ این پروژه به پیش برود و ادارۀ محلی از جریان کاری این پروژه نظارت خواهند کرد.

انستیتیوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی به هدف رشد مهارت‌های مسلکی و تخنیکی از یک سال به این‌سو در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان ایجاد شده و قرار است در چندین ولسوالی این ولایت به فعالیت بپردازد.