IMG-20200209-WA0011

توزیع بسته‌های کمکی از سوی ادارۀ حوادث تخار، برای نیازمندان

عرفان برزگر

09 February 2020

ادارۀ حوادث تخار، روز گذشته برای دست کم 614 خانوادۀ نیازمند بسته‌های کمکی که شامل مواد غذایی و لباس‌های زمستانی بوده، توزیع کرده است.

فرید نیک‌پور رییس ادارۀ مبارزه با حوادث تخار می‌گوید، مستفید شونده‌گان خانواده‌های آواره‌گان جنگ‌ها و آسیب‌دیده‌گان حوادث طبیعی بوده‌اند. به گفتۀ آقای نیک‌پور بسته‌های کمکی شامل 15 قلم مواد می‌گردید.

رییس ادارۀ حوادث تخار، از شفافیت کامل در توزیع مواد به نیازمندان در این ولایت خبر می‌دهد. او می‌افزاید که عبدالرحمان رفعت آموزگار از ولسوالی خواجه‌غار که خانه‌اش در زیر خمپاره‌های جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی تخریب شده بود نیز شامل کمک شونده‌گان می‌باشد.