نمبر پلیت

توزیع پلیت‌های موتر با عدد 39 متوقف می‌شود

neshananews

14 January 2021

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری می‌گوید که عدد 39 در روند توزیع نمبرپلیت موترها به یک گاو شیری بدل شده و نیاز است توزیع پلیت‌هایی که دارای این عدد هستند، متوقف شود.

آقای صالح امروز (پنج‌شنبه، 25 جدی) در برگۀ فیس‌بوکش نوشته است که موترداران برای این که نمبرپلیت موترهای‌شان با عدد 39 برابر نشود، تا 300 دالر امریکایی رشوت پرداخت می‌کنند.

معاون نخست ریاست جمهوری خاطرنشان می‌سازد که به هدف مبارزه با فساد و رشوه‌ستانی در ریاست ترافیک، عدد 39 از روند توزیع «نمبرپلیت» در سطح کشور حذف می‌شود. او یادآور می‌شود که این طرح سر از روز شنبۀ هفتۀ آینده عملی خواهد شد.

قابل ذکر است که در مرکز و ولایت‌های کشور نسبت به عدد 39 حساسیت‌های جدی وجود دارد. باشنده‌گان بیشتر ولایت‌ها از استفادۀ این عدد به هدف‌های گوناگون از جمله در نمبرپلیت موترهای‌شان خودداری می‌کنند. موترهایی که نمبرپلیت آن دارای عدد 39 است تا یک هزار دالر امریکایی ارزان‌تر از موترهای مشابه به فروش می‌رسند.